Kryptowaluty – regulacje prawne obowiązujące w Polsce

Kryptowaluty – regulacje prawne obowiązujące w Polsce

Nazwa „kryptowaluta” składa się z dwóch członów. Pierwszy z nich swą nazwę wziął od kryptologii, nauki o sposobach przekazywania informacji, chroniących dostępu do nich.

Kryptologia uznawana jest obecnie za gałąź informatyki oraz matematyki. Związana jest także z teorią informacji, bezpieczeństwem komputerów oraz inżynierią. Dotyczy ona wszystkich korzystających z bankomatów lub haseł internetowych.

Polskie prawo a kryptowaluty

Brak jest odrębnych uregulowań skierowanych ku kryptowalucie. Konieczne jest korzystanie z przepisów i z ich użyciem odpowiadanie na pytania dotyczące kryptowalut.

W okresie letnim minionego roku wprowadzono definicję kryptowaluty. Zapoczątkowała to ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustawa ta poprzez wirtualną walutę rozumie odwzorowanie wartości w sposób cyfrowy, które jednocześnie nie stanowi:

  • prawnego środka płatniczego emitowanego przez NBP, banki centralne innych krajów oraz innego rodzaju organy publiczne;
  • międzynarodowej jednostki rozrachunkowej ustanowionej przez międzynarodową organizację oraz akceptowaną przez kolejne kraje do niej należące lub z nią współpracujące;
  • pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych;
  • instrumentu finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi;
  • weksla lub czeku.

Jak również waluta wirtualna jest wymienialna na prawne środki płatnicze w obrocie gospodarczym, a także podlega akceptacji jako środek wymiany. Może być elektronicznie przechowywana, przeniesiona. Stanowi także przedmiot handlu elektronicznego.

Jakie obowiązują w Polsce ustawy dotyczące kryptowalut?

Dodatkowo według Ustawy, waluta wirtualna jest wartością majątkową, ale nie jest prawem majątkowym. Zdania na ten temat są podzielone. Można ją zaliczyć do praw majątkowych z uwagi na:

  • posiadaną wartość ekonomiczną;
  • konstrukcję łańcuchową, która umożliwia korzystanie z wyłączeniem osób z zewnątrz;
  • jej zbywalny charakter.

Czy jednak można wystawić np. weksel w kryptowalucie lub uregulować z jej użyciem zobowiązania?
Zgodnie z obowiązującym prawem – niestety nie.

Jak mówi art. 227 ust. 1 Konstytucji — prawo emisji pieniądza przysługuje jedynie NBP, z kolei zgodnie z ustawą o NBP — znakami pieniężnymi Rzeczpospolitej Polskiej mogą być banknoty oraz monety typu złote i grosze. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym etherum, bitcoin oraz pozostałe kryptowaluty, nie mogą być obiegowym pieniądzem, nie posiadają także atrybutów typowych dla legalnego środka płatniczego. Co więcej, weksel nie może zostać wystawiony w walucie, która nie ma obiegu prawnego w żadnym państwie, a dotychczas żadne państwo nie zdecydowało się na tego typu krok.

Podsumowanie zagadnień związanych z kryptowalutami

Swą popularność kryptowaluty zawdzięczają możliwości wykonywania przelewów w dowolne miejsce na świecie. Metoda ta jest tańsza niż inne sposoby i znacznie od nich szybsza. Kryptowaluty można wydobyć samodzielnie, stąd porównanie ich do kruszcu, który również nie jest łatwy do zdobycia i posiada ograniczoną ilość zasobów.

Czy dzięki nowym technologiom nasze życie będzie łatwiejsze i czy bitcoin stanie się złotem obecnego wieku?
Wszystko stanie się jasne z czasem.

Informacje prawne o kryptowalutach – KryptowalutyPrawo.pl

Join the discussion

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.